ОБРАЗОВАН САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

У саставу новообразовног савета налазе се представници локалне самоуправе, синдиката, Уније послодаваца и представници Националне службе за запошљавање

У саставу новообразовног савета налазе се представници локалне самоуправе, синдиката, Уније послодаваца и представници Националне службе за запошљавање

Једна од тачака дневног реда наредне седнице СО Шид биће и формирање новог општинског Савета за запошљавање. Наиме Општинско веће у Шиду је већ донело одлуку о формирању овог савета као и предлог за десет чланова који ће чинити његов састав. Образлажући ову иницијативу Бојан Грубановић секретар СО Шид је нагласио да су слични савети већ формирани у већини сремских општина и да је њихово искуство у досадашњем раду позитивно.

"Зато смо се и ми определили за формирање овог Савета чија ће превасходна улога бити давање мишљења и препорука у вези са доношењем Програма активне политике запошљавања, организовањем јавних радова и радно ангажовање незапослених лица у току извођења јавних радова, додатним образовањем и обуком незапослених лица као и о другим питањима од интереса за запошљавање", истакао је између осталог секретар СО Шид Бојан Грубановић.

  Нема сумње када се погледа састав одбора у који су ушли представници локалне власти, синдиката, Уније послодаваца и Националне службе за запошљавање да ће овај Савет и те како имати утицаја на ток реализације бројних пројеката који иду у правцу што већег запошљавања лица која се налазе на евиденције Националне службе за запошљавање у Шиду.

Предлог Општинског већа који ће како се очекује прихватити и скупштинска већина у општинском парламенту је да у састав Савета за запошљавање општине Шид уђу: Миленко Дабић председник општине Шид, Живко Трбук председник СО Шид, Мирко Зец представник Савеза самосталних синдиката, Милош Марковић такође представник овог синдиката, Зорислава Јеринић-Топић и Дејан Прибичевић из УГС "Независност" - повереништво за Срем, Душан Xалета и Ђурђица Вукојевић из Општег удружења предузетника Уније послодаваца Србије - Шид као и Влајко Манојловић и Наташа Цвјетковић из Националне службе за запошљавање у Шиду.

Члан Општинског већа Драган Гутић (иначе један од директора у компанији Биг бул из Бачинаца) имао је примедбу на састав овог Савета у смислу да би било пожељно да се у њему нађе и неко од представника већих привредних предузећа која делују на подручју општине и која запошљавају највећи број радника. Секретар СО Шид Бојан Грубановић је као овлашћени предлагач испред СО Шид обећао да ће се овај предлог размотрити и да ће се пред одборницима СО Шид на наредној седници наћи списак чланова међу којима ће бити и представници највећих привредних предузећа са подручја општине Шид.