РУКОВОДИОЦИ УМЕСТО НАЧЕЛНИКА

Одлука о организацији општинске управе општине Шид још једна је одлука усвојена на седници СО одржане 15. септембра. Њено доношење било је у складу са новим Законом о локалној самоуправи.

Одлука о организацији општинске управе општине Шид још једна је одлука усвојена на седници СО одржане 15. септембра. Њено доношење било је у складу са новим Законом о локалној самоуправи.

Једна од новина је увођење помоћника председника општине, затим уместо начелника одељења распоређују се руководиоци а начелник општинске управе се поставља на основу јавног огласа и то на период од пет година. Примедбе су имали чланови Српске радикалне странке.

- Одлука је урађена у складу са Законом о локалној самоуправи али, да ли буџет може поднети још седам административних радника ако се зна да смо још ми добили упутства за десет одсто смањимо број радника. Треба ли председнику три помоћника - питао је Мита Аврамов.

- Разумем ја опозиционе одборнике. Али, запитајте се сви сада да ли је општини потребан човек који ће се бавити урбанизмом или развојем или социјалном политиком? Када си дате одговор јасно је да све то не може урадити један председник - одговорио је Жељко Брестовачки.

На коментар Аврамова да је претходна власт овде довела инвеститоре уследио је одговор председника општине Миленка Дабића да се може говорити само о једној инвестицији, у Адашевцима, а и о том склапању уговора могло би се коментарисати, јер је он прилично неповољан.

И Одлука о општинском већу усклађена је са новим Законом о локалној самоуправи. Другачије надлежности Општинског већа се огледају у томе што су надлежности овог органа повећане у односу на решење из ранијег закона.