ПОМОЋ КОЈА ЈЕ И ВИШЕ ОД ТОГА

Јавни позив који је недавно упутио Фонд АП Војводине за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима која се налазе на територији наше Покрајине изазвао је доста интересовања и у шидској општини.

Фонд Војводине за помоћ избеглицама

Потенцијални корисници средстава овог Фонда могу конкурисати у току  целе године.

Јавни позив који је недавно упутио Фонд АП Војводине за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима која се налазе на територији наше Покрајине изазвао је доста интересовања и у шидској општини. Реч је о јавном позиву за евидентирање ученика средњих школа на територији АП Војводине из избегличких и расељеничких породица заинтересованих за једнократну новчану помоћ. На конкурс који је у току могу се јавити ученици из ових породица који су имали боравиште односно пребивалиште на територији Војводине на дан  21.12.2006. године када је овај Фонд и формиран. Финансијска помоћ може бити додељена само једном детету из заједничког домаћинства.

Реч је о максималном новчаном износу од 40 хиљада динара која ће нема сумње добро доћи већини потенцијалних корисника овог Фонда. Интересовање породица које се налазе у овом статусу а тренутно имају пребивалиште односно боравиште на подручју шидске општине је велико. Та констатација произилази из просте чињенице да је највећи део избегличких и расељених породица које се више од једне деценије налазе у Шиду и местима шидске општине и даље у веома тешком материјалном положају. Зато је и један од најважнијих критеријума за доделу ове помоћи и био степен социјално-економске угрожености ових породица као и успех ученика у школи.

Пријаве потенцијални корисници ових средстава треба да поднесу на адресу Фонда за пружање помоћи избеглих, прогнаним и расељеним лицима, 21.000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, са назнаком "За јавним позив".

Помоћ у реализацији овог посла заинтересованима са подручја шидске општине пружиће Општински комесеријат за избеглице (који се налази у згради Црвеног крста у Шиду) где ће потенцијални корисници моћи да добију образац, пријаве као и остале потребне информације.