ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА БАЗУ ПОДАТАКА

На основу Закона о финансирању локалне самоуправе и то чланом 60, створен је правни основ за децентрализацију функције централне Пореске управе тако што је овим чланом предвиђено да јединица локалне самоуправе у целости, утврђује, наплаћује и контролише изворне локалне јавне приходе од 1. јануара

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОД ОВЕ ГОДИНЕ САМОСТАЛНО НАПЛАЋУЈЕ СВОЈЕ ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ

sale-ugljevicanin.jpg

На основу Закона о финансирању локалне самоуправе и то чланом 60, створен је правни основ за децентрализацију функције централне Пореске управе тако што је овим чланом предвиђено да јединица локалне самоуправе у целости, утврђује, наплаћује и контролише изворне локалне јавне приходе од 1. јануара 2007. године.

- Наша локална пореска администрација је преузела ову обавезу почев од 1. јануара 2008.године. Ради сређивања базе података, физичка и правна лица су обавештена о обавези подношења пореске пријаве.

Пореску пријаву су дужни да поднесу сви они који то до сада нису урадили као и они који су је поднели ако је у међувремену код њих дошло до промене у власништву на непокретној имовини, прибављање односно отуђење исте - каже Саша Вучићевић, начелник Одељења за финансије, привреду и развој СО Шид.

Према речима Милоша Угљевичанина, шефа Одсека за пореске послове у наведеном Одељењу, физичка лица пореску пријаву треба да доставе посебно за стамбене, а посебно за пословне објекте који су им у власништву.

- Правна лица укључујући и предузетнике су обавезни да у пореску пријаву наведу све објекте у којима обављају регистровану делатност уз напомену да ли су исти у њиховом власништву или у закупу - појашњава Милош Угљевичанин и додаје да се пореске пријаве достављају Одсеку за пореске послове у згради Општине Шид у канцеларији број 14, сваког радног дана од 7,30 до 14.30 сати.