СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА БРИГА СВИХ

Поред редовних делатности установа у области социјалне заштите у шидској општини се у наредној години припрема свеобухватан план и програм у реализацији бројних пројеката из ове области

ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ - ПРИОРИТЕТ НОВЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

biljana-sarap.jpg

 Поред редовних делатности установа у области социјалне заштите у шидској општини се у наредној години припрема свеобухватан план и програм у реализацији бројних пројеката из ове области

Након што је нови сазив СО Шид на једној од својих првих седница усвојио стратегију развоја области социјалне политике, последњих месеци на овом пољу су учињени значајни помаци.

Према речима Биљане Сарап помоћника председника општине Шид за социјалну политику, након што је најпре "снимљено" постојеће стање почела је израда конкретних планова и програма у овој изузетно значајној друштвеној области.

"За разлику од претходне власти наша жеља је да деловање у области социјалне политике буде свеобухватно. То значи да ће бригу о социјалној политици поред локалне самоуправе водити и организације и установе које се баве овом делатношћу.

Ту пре свега мислим на Центар за социјални рад, Црвени крст и друге друштвене и хуманитарне организације које делују у овој сфери. Жеља нам је да у једној координираној акцији што више помогнемо онима којима је оваква врста помоћи неопходна у овом тренутку", истиче Биљана Сарап.
Као приоритет у даљем току Биљана Сарап истиче што бржа израда детаљних планова који су у складу са усвојеном стратегијом као и дефинисање приоритета. У оквиру тога предвиђа се и подмлађивање радног кадра као и увођење нових облика деловања.

- "Оно што би евентуално могао бити ограничавајући фактор у реализацији наших планова јесу средства које издваја локална самоуправа обезбедимо и средства са других страна. Ту пре свега мислим на средства из покрајинских и републичких извора као и она са бројних конкурса које расписују европске и светске институције и организације из ове области. Верујем а то нам и досадашње искуство говори да на том плану можемо учинити много тога" наглашава Биљана Сарап помоћник председника општине Шид за област социјалне политике.

Иначе према подацима који су изнети у тексту усвојене стратегије развоја области социјалне политике у шидској општини видљиво је да је кроз разне видове помоћи и донација неколико хиљада грађана шидске општине у стању социјалне потребе. Зато је и председник општине Шид Миленко Дабић на једној од седница СО Шид нагласио да ће ова област поред оне у развоју привредних делатности бити  међу приоритетима нове локалне власти.