ГРАФИТ КАО ПАРОЛА

На многим зградама у Шиду честа појава су графити мање или више инспиративни. Често се на тај начин изражавају љубавне поруке и осећања, а нису ретки случајеви да графити изражавају неки став или поруку политичке природе.

grafit.jpg На многим зградама у Шиду честа појава су графити мање или више инспиративни. Често се на тај начин изражавају љубавне поруке и осећања, а нису ретки случајеви да графити изражавају неки став или поруку политичке природе.

Један такав графит пронашли смо на трафоу на углу улица Алексе Шантића и Масарикове на којем пише: „написали законе да се боље заклоне", што се види на слици. Аутор графита је рекао своје, коментар свакако није потребан.