ЕФИКАСНИЈИ РАД ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Подносећи уводно излагање на 3. седници СО Шид о тексту новог Статута општине Шид и Пословника о раду СО Шид, Бојан Грубановић секретар СО Шид је нагласио да су доношењем ова два најважнија акта за рад локалне самоуправе, створени услови да општинска администрација као и остали органи, тела и службе

НАКОН УСВАЈАЊА СТАТУТА И ПОСЛОВНИКА О РАДУ СО ШИД

 Нова документа усклађена с новим Законом о локалној самоуправи.
grubanovic.jpg

Подносећи уводно излагање на 3. седници СО Шид о тексту новог Статута општине Шид и Пословника о раду СО Шид, Бојан Грубановић секретар СО Шид је нагласио да су доношењем ова два најважнија акта за рад локалне самоуправе, створени услови да општинска администрација као и остали органи, тела и службе у општини Шид убудуће делују боље и ефикасније.

"У одредбама новог Статута општине Шид измене које су уследиле у односу на ранији Статут су пре свега у функцији отклањања одређених недостатака који су се појављивали у одређеном времену односно начину деловања појединих органа и тела СО Шид. Такође смо у новом Статуту који је у потпуности усклађен са одредбама најновијег Закона о локалној самоуправи предвидели оснивање, служби и органа општине Шид који нису били формирани у ранијем периоду а од којих у будућности очекујемо да у потпуности испуне сврху свог оснивања. То се пре свега односи на формирање Савета за националне мањине и заједнице као и за Социјално-економски савет општине који нису постојали у ранијем периоду " наглашава Грубановић.

Што се тиче Пословника о раду Скупштине општине Шид први оперативац СО Шид истиче да ће он умногоме омогућити далеко бољи рад општинског парламента. "Трудићемо се и ја и председник СО Шид Живко Трбук да обезбедимо оптималне услове за рад како на седницама СО Шид тако и у раду Одбора као сталних тела СО Шид. Одредбама новог Пословника у потпуности се омогућује равноправно учешће у раду Скупштине свим одборницима без обзира да ли су у владајућој коалицији или у опозицији" истиче Грубановић.

Да је то тако видело се већ на овој седници јер је за разлику од ранијих седница, на овој, вођена далеко садржајнија расправа о свим питањима која су се налазила на дневном реду 3. седнице СО Шид. Оно што посебно треба издвојити је институт одборничких питања који ће бити уведен у све наредне седнице СО Шид. Сходно одредбама новог Пословника о раду СО Шид два службена лица, функционери и органи биће у обавези да дају одговоре на постављена питања одборника усмено или у писменој форми и то у одређеним роковима.