УСКОРО ВОДОВОДНА МРЕЖА

У овој години решаваћемо само неке текуће обавезе, а пре свега морамо измирити затечена дуговања према Јавном предузећу за стамбене услуге и грађевинско земљиште.

ЉУБА
topolski.jpg

Јанко Топољски, индивидуални пољопривредник на челу је Месне управе Љуба. О тренутним активностима, представљајући се за наше новине је рекао:
- У овој години решаваћемо само неке текуће обавезе, а пре свега морамо измирити затечена дуговања према Јавном предузећу за стамбене услуге и грађевинско земљиште.

Приход од самодоприноса у нашем селу је свега девет хиљада динара месечно. Јасно је да тим новцем једва можемо измирити обавезе за електричну енергију. Ускоро ћемо почети припреме за изградњу капеле на месном гробљу, за све становнике. Потребна документација већ постоји. Средства за изградњу водоводне мреже су нам у Покрајини одобрена, али изградња је стопиран јер јавна набавка није одржана по правилима Закона о јавним набавкама.

У Љуби планирају запослити једног радника који би одржавао гробља, парк, школско двориште и центар села. У наредном периоду требаће се обавити и поправке на Дому културе, реч је о измени прозора. Реконструкција пешачких стаза у дужини од 4 километра је један од приоритета, као и одржавање атарских путева и санирање дивљих депонија, о плановима прича Топољски.