УРЕЂУЈЕ СЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ЖУПНИ ДОМ

Жупа Свете Катарине у Соту, добила је на коришћење на 99 година плац у Дунавској улици (испод цркве) где ће се градити жупни дом. С обзиром да плац треба привести намени, претходно је следило његово раскрчивање од шибља и дрвећа.

СОТ

lokacija-za-zupni-dom.jpg

Жупа Свете Катарине у Соту, добила је на коришћење на 99 година плац у Дунавској улици (испод цркве) где ће се градити жупни дом. С обзиром да плац треба привести намени, претходно је следило његово раскрчивање од шибља и дрвећа. Приликом наше посете, радови су били у току те ће за два-три дана поменути плац бити уређен. А онда ће на потезу бити грађевинци...