ПЕТОГОДИШЊИ ПЛАН

Недавно формирани Социјални савет општине Шид успео је да уради у рекордном кратком времену План социјалне политике и заштите на подручју шидске општине за наредних пет година.

СОЦИЈАЛНИ САВЕТ ОПШТИНЕ ШИД

Недавно формирани Социјални савет општине Шид успео је да уради у рекордном кратком времену План социјалне политике и заштите на подручју шидске општине за наредних пет година.

На састанку Савета (одржаном 23. априла у Шиду) коме су присуствовали и представници свих организација, установа и институција из општине, које се на било који начин баве облашћу социјалне политике, истакнуто је да је усвајањем овако важног документа створена основа да се у овој значајној друштвеној области убудуће постижу далеко бољи резултати.

У документу који је стављен пред јавност и чији носилац израде је био Социјални савет општине, налазе се сви неопходни подаци који ће убудуће много помоћи свим оним организацијама, установама и институцијама које решавају питања из области социјалне политике.

То ће пре свега помоћи свим месним управама на подручју општине да евидентирају лица која се налазе у стању социјалне потребе. Исто тако и Центар за социјални рад, школске установе као и друге организације у општини овим документом знатно ће олакшати свој посао јер ће на једном месту имати све неопходне податке.

Након усвајања овог документа следи израда акционих планова у свим организацијама које се баве социјалном политиком на подручју општине. Према неким подацима на територији општине Шид у овом тренутку се налази око 3588 лица која су на више начина обухваћени социјалном заштитом и помоћи.