МНОГО ПОСЛА ЗА ОДБОРНИКЕ

После конституисања новог сазива СО Шид и избора највиших руководилаца, радних тела као и директора и управних одбора у јавним предузећима и установама, одборнике чека још доста посла. Који су то главни задаци односно акти које Скупштина треба да усвоји и како ће бити конципиран рад у будућности, ра

ЖИВКО ТРБУК, ПРЕДСЕДНИК СО ШИД
zivko.jpg

После конституисања новог сазива СО Шид и избора највиших руководилаца, радних тела као и директора и управних одбора у јавним предузећима и установама, одборнике чека још доста посла. Који су то главни задаци односно акти које Скупштина треба да усвоји и како ће бити конципиран рад у будућности, разговарали смо са Живком Трбуком, председником СО Шид.

- Прво што нас очекује на седници од 31. јула је усвајање предлога новог Статута СО Шид и очекујем да ће бити усвојен после јавне расправе која је већ одржана. Закон нас обавезује да ускладимо  Статут у року од 90 дана. Досадашњи Статут је до сада у више наврата имао измене и допуне и зато смо се определили за израду новог највишег правног акта општине - истиче председник Трбук.

Оно што грађане посебно интересује, а што ће нови Статут омогућити, то је враћање некадашњих Месних заједница односно могућност да грађани бирају и буду бирани. На тај начин се повећава степен демократичности, а овај поступак би према предвиђањима могао бити завршен до краја ове године.

Скупштина треба да донесе и нови Пословник такође на седници од 31. јула, а  председник Трбук истиче да се то чини због усклађивања са законом али и због настојања да се направи један либералнији пословник.

- Рецимо код предлога за сазивање ванредне седнице СО, предлаже се да то може затражити једна трећина одборника под одрађеним условима. Затим код учешћа у расправи по одређеном питању да се може пријављивати за учешће док расправа траје, а до сада је било писмено пријављивање пре почетка расправе.

Због ефикаснијег рада, обрађене су разне ситуације које се могу јавити у току скупштинске расправе. Увели смо и праксу одржавања консултација са председницима одборничких група приликом припремања седница како би сви изнели своје мишљење и ставове - наводи председник СО Шид, Живко Трбук.

Пословником је предвиђено постојање 13 скупштинских одбора уз учешће у њима сразмерно броју освојених мандата. Предвиђене су и комисије и анкетни одбори. Према речима нашег саговорника, мноштво општинских одлука је неопходно променити и ускладити са законом и процедура је у току. Велики значај се придаје изради економске стратегије развоја општине за дужи временски период.

- Циљ нам је остварити повољне услове за привлачење страног капитала и инвестиције. Посетили смо Пећинце где је то веома добро урађено како би се упознали са њиховим искуствима. Такође смо сагледали и искуства Инђије. У тој општини се 3-4 пута годишње сагледавају потребе буџетских корисника и "снима" стање да би се у последњем кварталу сачинио предлог буџета за следећу годину - каже председник Трбук.

После седнице од 31. јула, током августа би требало да настане пауза како би се искористили годишњи одмори, а онда одборнике чека још доста посла. Владајућа коалиција са двотрећинском већином од 26 одборника очекује да ће испунити предизборна обећања. А како каже председник Трбук, биће прихваћена и свака конструктивна иницијатива и предлог опозиције.

УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА
У новом Статуту СО Шид и даље остаје уредба о службеној употреби језика и писма националних заједница као стеченог права. По речима Живка Трбука на тај начин се поштује равноправност свих грађана општине. Такође наводи и да у новом Статуту постоји могућност успостављања институције заштитника права грађана - омбудсмана.

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА
На наше питање да ли постоји одређени дан и време када му се могу обратити грађани, председник Трбук каже:
- За сада нема одређеног термина. Довољно је да се грађани обрате секретарици и у зависности од радних обавеза ја ћу их свакако примити и размотрити њихов проблем.