УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2007. ГОДИНУ

На другој седници СО Шид у новом сазиву која је одржана 11. јула разматрано је неколико актуелних питања. Одборници су најпре констатовали престанак мандата Миленку Дабићу, Срђану Малешевићу, Александру Вучићевићу, Ивану Петровићу, Миладину Пинићу и Зорану Семеновићу којима због одласка на нову дужн

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници усвојили и стратешки план развоја услуга социјалне заштите у општини Шид

На другој седници СО Шид у новом сазиву која је одржана 11. јула разматрано је неколико актуелних питања. Одборници су најпре констатовали престанак мандата Миленку Дабићу, Срђану Малешевићу, Александру Вучићевићу, Ивану Петровићу, Миладину Пинићу и Зорану Семеновићу којима због одласка на нову дужност престаје одборнички мандат. На њихова места су сходно коалиционом договору изабрани: Биљана Рајшић Нишевић, Борко Савић, Наташа Цвјетковић, Бранислав Челебић, Јован Дедић и Невенка Јанковић.

Одборници су потом разматрали извештај о завршном рачуну буџета за 2007. годину. Како је већина дискутаната истакла он се углавном кретао у планираним оквирима јер је на крају од планираних 470 милиона остварен вишак на приходованој страни у износу од милион динара. Одборници су на седници усвојили и стратешки план развоја услуга социјалне заштите у периоду од 2008. до 2012. године.

Потом је уследило разрешење и именовање чланова Управних и Надзорних одбора у јавним предузећима и установама чији оснивач је општине Шид. Извршен је избор нових в.д. директора у јавним предузећима Радио Шид и ЈП Завод за урбанизам. За в.д. директора Радио Шида изабран је Станислав Ступавски док је за в.д. директора ЈП Завод за урбанизам изабран Милан Јандрић.

Шеф одборничке групе За европску Србију Жељко Брестовачки у свом излагању је истакао да ће нови сазив општинског парламента у најскорије време извршити све неопходне радње и припреме како би се на време формирали општински одбори као и нови састав комисије за заштиту и унапређење пољопривредног земљишта чији власник је општина Шид.

Брестовачки је изнео предлог који ће надлежна општинска тела и службе у најскорије време и провести. Реч је о предлогу за ослобађање од комуналних и других такси за опремање грађевинских објеката од јавног значаја. Одборници су усвојили и одлуку о неангажовању независне ревизорске куће за завршни рачун буџета општине за 2007. годину иако ће се према речима председника општине Шид Миленка Дабића у наредном периоду извршити ревизија општинског буџета за претходни период.