ТИМСКИМ РАДОМ ДО УСПЕХА

Претходна власт није поштовала приоритете, па су се активности одвијале у безначајном правцу У месним управама утрошена средства без икаквог трага

ИНТЕРВЈУ: Миленко Дабић, председник општине
predsednik.jpg

Претходна власт није поштовала приоритете, па су се активности одвијале у безначајном правцу
У месним управама утрошена средства без икаквог трага

Непун месец од избора за председника можда је кратак период за сумирање стања у општини. Ипак, с том намером посетили смо Миленка Дабића, новоизабраног председника општине Шид. Хтели смо да сазнамо његове прве утиске, али и будуће планове и смернице.

Питали смо:

Оцена досадашњег рада општине и стање у буџету?

Стање у буџету је лоше, јер се лоше планирало, а и неконтролисано су трошена средства. Остављена је велика буџетска резерва, тако да нема потребе за ребалансом. Та буџетска резерва се креће око 37 милиона или 18 одсто буџета, а уобичајено је да се она планира у омеру 1 до 2 одсто. И то већ указује на лоше планирање буџета.

Прошла власт није поштовала приоритете, на пример довођење инвеститора у општину, па су се активности одвијале у безначајнијем правцу. Није урађена планска урбанистичка документација и још смо на нивоу 2000. године. Чињеница је да прошла власт није имала политичку пролазност ка вишим инстанцама, али ипак у овој години одобрено је из Фонда за капиталне инвестиције 204 милиона динара.

Неке инвестиције су урађене, неке су у току, а део тек треба да буде урађен.
Да су поштовани приоритету 20-50 милиона динара било би издвојено за планску документацију.

Шта можете рећи о именовању нових директора у јавним предузећима чији је оснивач општина?

- У свим јавним предузећима дошли су на чело људи који ће следити генералну политику општине и где ће се радити тимски. Мотиви за смену су политичке и стручне природе.

Кадровске измене у органима управе - хоће ли их бити или не?

- Да, било их је, можда не у оноликом броју колико се очекивало. За све промене поштовали смо закон. На пример, за новог начелника буџета постављен је Александар Вучићевић. Такође, враћено је место начелника одељења стручних служби што је претходна власт укинула. На то место постављена је Љубица Тодоровић Славнић. И засада то је то. У плану је израда нове систематизације радних места што бисмо требали учинити до краја године. То ћемо учинити и у Јавним предузећима.
Чињеница је да имамо вишак радника и у органима управе али и у јавним предузећима. У идућој години тражићемо од Министарства за рад и запошљавање средства за финансирање технолошког вишка.

Трансформација месних управа у месне заједнице и шема нове организације у селима?

- На седници Скупштине општине смо донели одлуку о разрешењу председника месних управа и поставили смо вршиоце дужности председника, до окончања процедуре до краја године, када бисмо поново успоставили месне заједнице. У том случају биће плаћени послови секретара, председник би био волонтер, а можда би ту још радио и координатор који би, такође, био плаћено лице.

Месне заједнице су удружења формирана по слободној вољи, тако да се од стране општинске управе не може наметнути председник. Рад месних управа омогућавао је, истина, лакшу координацију са општином а и контролу, али такав рад је далеко више коштао општину, много више средстава је издвајано из буџета, што је било нерационално трошење.

У месним управама смо затекли лоше стање, утрошена су средства о чему нема трага. То је случај са средствима из Фонда за капиталне инвестиције. Можемо због тога доћи на лош глас, што би нам био проблем код неких будућих захтева. У сваком случају следи избор председника месних заједница и нових већа, јер су ово тренутно привремена решења.

Реч две о текућим проблемима и развоју Шида и шидске општине.

- Како смо на власт дошли средином године нормално је да ову годину морамо завршити без неких већих промена и решења. Наследили смо ову пословну годину, настојаћемо привести је крају што успешније уз наслеђене околности, с тежњом да се друштвени, спортски и културни живот одржи на нивоу претходног периода. Објективно у овој години више се и не може.

Истовремено ми стварамо позицију за заокруживање планирања буџета за идућу годину, за престројавање ради тражења средстава НИП-а, Фонда за капиталне инвестиције, невладиних организација... А када говоримо о развоју општине морамо потсетити, што сви знамо, да се из буџета не може ништа финансирати. Улагања у инфраструктуру зависе од тога колико ћемо новца добити из фондова, а то је опет ствар наше сналажљивости, брзине, припреме докумената и свега осталог што уз то следи. Зато, ми ћемо се потпуно ослањати на овај начин прикупљања средстава. Али, ако урадимо основне ствари, ако створимо инфраструктурно опремљене индустријске зоне, ако будемо изнајмљивали простор на 99 година, у наредних неколико година порастао би и наш буџет.

Шта ће локална власт учинити да привуче стране инвеститоре?

- Намера нам је да ове године завршимо детаљно регулисање урбанистичког плана, да припремимо пројекте инфраструктуре за индустријску зону. Сами ћемо финансирати планове а идуће године ћемо тражити средства за градњу. У незваничним разговорима већ имамо нека обећања на нивоу Покрајине да би нашој општини могла бити одобрена извесна средства.

Очекујемо да ће фабрика делова за аутомобилску индустрију у Адашевцима почети са радом идуће године. Ми смо наше обавезе извршили, сада све зависи од инвеститора. Фабрика је монтажног типа, градња би требало да почне већ у септембру, а у првој фази било би запослено 100 радника, у другој 150-200.
Има интересовања још неких инвеститора из Словеније, који су ових дана у Српцу (Република Српска) отворили фабрику за прераду дрвеног отпада (израда брикета). Наши представници су били на отварању. Очекујемо писмо о намерама па ћемо тада моћи о овоме нешто конкретније да говоримо. Једно од могућих решења у том контексту је и куповину "Липе".

ПРВИ СТАЖ У ОПШТИНИ ШИД
Миленко Дабић је рођен 2. јануара 1960. у Сремској Митровици. Дипломирани је економист и живи у Шиду. Има 20 година радног стажа. Прве радне дане као приправник провео је у општини Шид на месту референта плана у тадашњем Комитету за привреду. Током досадашњег радног века лепеза његових радних места протеже се од референта продаје до директора трговине, а био је и директор АД "Имос" Шид, па генерални директор МИ "Срем Шид".