УСВОЈЕН НОВИ СТАТУТ ОПШТИНЕ

Новине и измене у односу на претходни Статут су у функцији побољшања рада како општинског парламента тако и других, органа, служби и тела општине Шид. Уверени смо да ће најважнији документ локалне самоуправе у наредном периоду омогућити несметан рад општинске администрације.

ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Жестока полемика између шефова одборничких група СРС и СПС-а
sklenar.jpg

Трећа седница новог сазива СО Шид како се и очекивало поред расправе о најзначајнијим документима општинског парламента Статута и Пословнику о раду, прошла је и у бројним расправама и репликама о темама које се нису налазиле на дневном реду овог заседања. Одборници су на почетку седнице најпре констатовали престанак мандата одборницима Зорану Шапоњи и Станиславу Ступавском којима је због одласка на нову дужност престао мандат. Уместо њих за нове одборнике посланичке групе ЗЕС-Борис Тадић изабрани су др. Павао Скленар и Сања Николић.

Потом је уследила расправа о новом Статуту општине Шид. Како је уводном излагању истакао секретар СО Шид Бојан Грубановић нови Статут је у потпуности усклађен са важећим Законом о локалној самоуправи и по његовим речима у наредном периоду омогућиће оптималан рад свих органа и тела СО Шид.

"Новине и измене у односу на претходни Статут су у функцији побољшања рада како општинског парламента тако и других, органа, служби и тела општине Шид. Уверени смо да ће најважнији документ локалне самоуправе у наредном периоду омогућити несметан рад општинске администрације. Исто тако нова решења у неким областима су такође у функцији побољшања и жеље да се нека отворена питања реше на најбољи начин" истакао је први административац СО Шид Бојан Грубановић.

Опозициони посланици из редова СРС-а имали су углавном примедбе везане за статус Месних управа у свим насељеним местима општине Шид где ће доћи до промена, сматрајући да су ранија решења била боља и да су ова која се налазе у новоусвојеном Статуту далеко лошија. Скоро идентична расправа вођена је и код усвајања новог пословника о раду СО Шид. Известилац по овој тачки дневног реда секретар СО Шид бојан Грубавновић је нагласио да је текст новог Пословника у потпуном складу са свим важећим прописима и законима и да ће у наредном периоду омогућити несметан рад општинког парламента у Шиду.

Велика расправа се водила код тачке дневног реда која се односила на одлуку о платама и накнадама трошкова функционера које бира и именује СО Шид. Опозициони посланици СРС су истицали да су оне знатно повећане у односу на ранији период и да ће се то неминовно одразити на буџет општине Шид. Одговарајући на примедбе посланика СРС-а председник општине Шид Миленко Дабић је истакао да се код доношења одлука о висини коефицијената за плате и накнаде водило рачуна о томе и да општински буџет у том смислу неће бити угрожен.

"Што се тиче примедби за ангажовање три члана Општинског већа на сталном раду као и два плаћена саветника председника општине Шид, могу да нагласим да сам дубоко уверен да ће нам њихово ангажовање и рад у наредном периоду када нас очекују значајни послови итекако исплатити" истакао је први човек шидске општине.
Најжешћа полемика током 3. седнице СО Шид водила се између шефова одборничких група СРС и СПС Мите Аврамова и Светозара Шолаје.

Лидер радикала у шидској општини је са говорнице упутио низ жестоких речи пре свега СПС "Ви сте се последњи одлукама Вашег врха и Вас самих у Шиду сврстали у ред издајника којима је само у циљу сопствени интерес. Ушли сте у коалицију са онима који су се веселили смрти вашег председника. Бирачи ће то знати да оцене и ви ћете веома брзо отићи са политичке сцене није штедео речи Мита Аврамов на рачун социјалиста.

Реполицирајући му шеф одборничке групе Светозар Шолаја је истакао "Наша партија је увек водила рачуна о националним и државним интересима. Тако је и сада и ја ове оптужбе одбацујем као неосноване и крајње тенденциозне. Што се тиче личних интереса и то које због њих ушао у општинску власт сви у Шиду знају ко је Светозар Шолаја, а ко Мита Аврамов" није остао дужан Шолаја свом дојучерашњем коалиционом партнеру.