ЗА ЈОШ СКЛАДНИЈЕ ОДНОСЕ

Статутом СО Шид, предвиђено је оснивање Савета за међунационалне односе као самосталног тела СО Шид, а према речима Живка Трбука, председника СО Шид, ускоро би требало да дође до формирања овог тела.

СКОРО ОСНИВАЊЕ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СО ШИД

Статутом СО Шид, предвиђено је оснивање Савета за међунационалне односе као самосталног тела СО Шид, а према речима Живка Трбука, председника СО Шид, ускоро би требало да дође до формирања овог тела.

- Сачињен је Предлог одлуке о оснивању савета који ће чинити представници српског народа и других националних заједница у нашој средини. Обављени су контакти са представницима националних савета Словака и Русина као и са представником Хрвата и за сада још није одређен тачан број чланова али ће се у савету одлучивати консензусом. Приликом избора за чланове, имаћемо двоструко већи број кандидата од потребног броја, а мандат члановима ће трајати три године - истиче председник Трбук.

Савет би требало посебно да се бави заштитом и остваривањем права на образовање, културу и информисање. Према речима председник Трбука, већ на наредној седници СО Шид би требала бити донета Одлука о формирању Савета за међунационалне односе. Што се тиче појединачне заштите права грађана, Статутом је предвиђена и могућност успостављања институције омбудсмана, односно заштитника права грађана.

- Направили смо све предуслове да заживи и ова институција. Опредељење постоји, а то може допринети да боље заштитимо права наших грађана као појединаца - додаје председник СО Шид, Живко Трбук.