О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Једина тема дневног реда девете седнице Општинског већа општине Шид од 20. октобра било је разматрање Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2008. години.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

opstinsko_vece.jpg
 Једина тема дневног реда девете седнице Општинског већа општине Шид од 20. октобра било је разматрање Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2008. години.

Детаљан увод изнео је Зоран Семеновић, након чега је дато позитивно мишљење о понуђеном материјалу. Ово је била једна од тачака дневног реда и седнице Скупштине општине Шид, одржане 24. октобра где је такође прихваћен Предлог.

У понуђеном материјалу на који је, напокон, сагласност дало и надлежно Министарство обрађен је положај и величина општине Шид, рељеф и геолошке карактеристике, клима, каналска мрежа... и утврђени су радови на заштити и уређењу пољопривредног земљишта у 2008. години.

И овом приликом било је речи о закупу земљишта и свим проблемима који су пратили ову тематику у нашој општини. На предстојећој лицитацији појавиће се нове површине које су у протеклом периоду појединци самовољно узурпирали.

Упркос што би многи досадашњи проблеми требали бити отклоњени новим законом опште је мишљење да их не треба потценити јер није искључено да се неке непријатности могу поновити. У сваком случају право да конкуришу неће имати они који су до сада изиграли закон.