ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ШИДА

Након недавне израде Просторног плана општине Шид ових дана започео и пројекат измена и допуна Генералног плана Шида. Како је у свом излагању на седници Општинског већа Шид истакао руководилац Одељења за урбанизам СО Шид, мр Бранко Секулић измене и допуне Генералног плана Шида

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ДАЛО "ЗЕЛЕНО" СВЕТЛО

Овај значајан пројекат детаљно ће регулисати многе области планирања и градње у Шиду, а урадиће га ЈП Завод за урбанизам Војводине у Новом Саду

branko-sekulic.jpg

Након недавне израде Просторног плана општине Шид ових дана започео и пројекат измена и допуна Генералног плана Шида. Како је у свом излагању на седници Општинског већа Шид истакао руководилац Одељења за урбанизам СО Шид, мр Бранко Секулић измене и допуне Генералног плана Шида (који је донет у августу 2003. године) условљене су значајним променама код услова грађења као и правила и начина коришћења грађевинског земљишта у односу на постојећи Генерални план.

Најзначајнија одступања у односу на важећи генерални план огледају се у прекорачењу капацитета објеката настала повећаном спратношћу и бројем стамбених и пословних јединица. Ту су и прекорачења критеријума изграђености и заузетости на парцели у ширем окружењу.

Проблем паркинга изражен је у многим деловима града а нарочито у централној градској зони тако да тај проблем изазива одређена загушења у саобраћају. Као један од уочених проблема је и неадекватно грађење у заштићеним подручјима око непокретних културних добара, тако да нови објекти деградирају амбијент који треба очувати. Велики број градских блокова (преко 30) за које је утврђена обавеза израде Плана детаљне регулације такође су један од разлога да се приступи изради допуна и измена Генералног плана Шида.

Програм за израду Генералног плана Шида - измене и допуне, урађен је прошлог месеца а Комисија за планове СО Шид на седници од 25. новембра дала је позитивно мишљење о овом документу који ће урадити ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада. Средства за ове намене обезбеђена су у општинском буџету.

Како нам је изјавио мр. Бранко Секулић руководилац одељења за урбанизам СО Шид након што су надлежни органи и комисија за планове СО Шид дали позитивно мишљење, очекује се да ће овај плански документ као и јавна расправа бити спроведени у року од 45 дана што значи да би се крајем јануара идуће године Генерални план Шида - измене и допуне, могао наћи пред одборницима СО Шид на једној од првих седница општинског парламента у идућој години.

Колика је оправданост доношења овог документа можда најбоље говори податак да је у предложеним допунама и изменама Генералног плана Шида између осталог предвиђена и израда детаљних планова за 33 градска блока од 111 колико их тренутно има на подручју града Шида. Дакле за готово једну четвртину градских блокова биће урађени планови детаљне регулације чиме ће се решити многобројни проблеми који су се јављали у претходном петогодишњем периоду.