НЕК' СЕ ШКОЛА БЛИСТА

Ученици Основне школе "Сремски фронт" у Шиду, дају свој допринос очувању средине у којој живе, па својим радовима анимирају једни друге на лепо понашање. претпоставка је да одрасли то и чине.

ЂАЧКИ СПОМЕНАР

spomenar.jpgУченици Основне школе "Сремски фронт" у Шиду, дају свој допринос очувању средине у којој живе, па својим радовима анимирају једни друге на лепо понашање. претпоставка је да одрасли то и чине.

С тим циљем је урађен пано на којем деца позивају на уредност у школи.