СВЕТ ДЕЧЈЕ РАДОСТИ

У Шиду и свим Месним управама у нашој општини, Предшколска установа "Јелица Станивуковић - Шиља" има своја одељења, односно групе. У објектима у Шиду су смештени малишани почев од јасленог до предшколског узраста, а у Месним управама су то предшколске групе. У Моровићу, Адашевцима, Кукујевцима и Ерд

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ - ШИЉА"

У Шиду и свим Месним управама у нашој општини, Предшколска установа "Јелица Станивуковић - Шиља" има своја одељења, односно групе. У објектима у Шиду су смештени малишани почев од јасленог до предшколског узраста, а у Месним управама су то предшколске групе. У Моровићу, Адашевцима, Кукујевцима и Ердевику су по две предшколске групе.

Објекти у Шиду на "Истоку" и у насељу "Јелица Станивуковић - Шиља" пружају  максималне услове за боравак малишана док се у Месним управама чине напори да се услови према могућностима што више побољшају.

- Имамо веома добру сарадњу са Месним управама и основним школама у погледу кречења и одржавања просторија и набавке дидактичког материјала. Рецимо, у Бингули просторије нису годинама кречене, то смо учинили прошле године и обновили подне облоге и набавили дидактички материјал. Посебно бих истакла веома добру сарадњу са председником Месне управе Адашевци Предрагом Симићем - каже Душанка Арсенић, директорка ПУ "Јелица Станивуковић - Шиља".

О малишанима брине 83 стално запослене особе, од чега 60 васпитачица и медицинских сестара, затим педагог и логопед, техничко и помоћно особље, секретар установе, шеф рачуноводства и наравно директорка. Оно што посебно истичу у овој установи је да су групе оптималне по броју малишана, почев од јасленог узраста па до предшколских група, по чему се убрајају међу ретке установе у Србији које се строго придржавају прописа, а то је 12 малишана у групи, што омогућава максималну безбедност и педагошко-васпитни рад. Ова установа је и по најнижим ценама боравка прва на нивоу Срема. Такође постоји сарадња на нивоу предшколских установа Срема.

- Немамо довољно капацитета за смештај свих малишана и на "чекању" да добију своје место у вртићу је 63 малишана. Упис за полудневни и целодневни боравак почиње 5. маја и трајаће до краја маја. Довољно је да се родитељи обрате административном раднику у нашем објекту на "Истоку" и завршиће све потребне формалности - истиче Душанка Арсенић.