ОЧЕКУЈУ СТИПЕНДИЈЕ

Према речима Љупке Радишић, психолога у Гимназији, по први пут ће бити додељене стипендије од стране Министарства за рад и социјалну политику, а услови су најмање добар успех те ће предност имати ученици припадници ромске националности, избегли и расељени као и из социјално најугроженијих породица.

Гимназија "Сава Шумановић" Шид

Осам ученика Гимназије "Сава Шумановић" и у овој школској години би требало да примају стипендије и кредите од стране Министарства просвете у Влади Србије, а пресудан је одличан успех и ниски приходи по члану домаћинства. Према речима Љупке Радишић, психолога у Гимназији, по први пут ће бити додељене стипендије од стране Министарства за рад и социјалну политику, а услови су најмање добар успех те ће предност имати ученици припадници ромске националности, избегли и расељени као и из социјално најугроженијих породица.

- На овај конкурс се пријавило наших 25 ученика, а 40 се пријавило за једнократна средства у износу од 40 хиљада динара из Фонда за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима АП Војводине. Морам похвалити и Секретаријат за друштвене делатности СО Шид који је одвојио значајна средства за набавку уџбеника које је у нашој школи добило 20 ученика - каже Љупка Радишић.