НИЈЕ ТЕШКО ПОЛОЖИТИ

Од 399 ученика шидских основних школа, који су завршили осми разред школске 2006/07 године (49 мање од претходне), 310 ученика (78 одсто) приступило је полагању квалификационих испита.

КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ЗА ОСНОВЦЕ

prijemni.jpgОд 399 ученика шидских основних школа, који су завршили осми разред школске 2006/07 године (49 мање од претходне), 310 ученика (78 одсто) приступило је полагању квалификационих испита.

Положен квалификациони испит из српског језика и математике омогућава ученику да конкурише за упис у профиле 4. степена, тј. четворогодишње средње школе.

       Због ниско постављеног прага квалификациони испит и није тешко положити, али што је ученик ближе максимуму по овом основу (40 бодова) и максимум по основу општег успеха у 6, 7. и 8. разреду (60 бодова) то има веће изгледе да успешно конкурише и у популарније профиле где је јача конкуренција.