ЛЕПОТАН НА СТУДВИ

Оно што село Моровић убраја у најлепша насеља у Срему и Војводини, свакако су његови мостови који се налазе на две панонске лепотице, рекама Босут и Студва. Има их четири.

МОРОВИЋ ЈЕ МЕСТО КОЈЕ ИМА ВИШЕ МОСТОВА НЕГО МНОГИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ

most.jpgОно што село Моровић убраја у најлепша насеља у Срему и Војводини, свакако су његови мостови који се налазе на две панонске лепотице, рекама Босут и Студва. Има их четири.

Најстарији је онај на реци Босут у центру села, који је изграђен пред крај деветнаестог века (1898). Нешто млађи од њега је овај на нашем снимку, који се налази на реци Студви, а изграђен је у првој деценији двадесетог века (1903).

Мост на прузи Шид-Бијељина изграђен је такође у првој половини двадесетог века, док је најновији онај на реци Босут, који се налази на путу Моровић – Јамена, изграђен крајем осамдесетих година прошлог века.