ТРУБАЧИ, ТРУБАЧИ...

Петровдан, 12. јули, ко га већ слави, обележен је по властитом избору у цркви, дочекивањем гостију... или овако, проласком кроз град са трубачима. Додуше, повод и није био најважнији, једноставно му се прохтело каже Ћобе Живковић.

cobe.jpg

Петровдан, 12. јули, ко га већ слави, обележен је по властитом избору у цркви, дочекивањем гостију... или овако, проласком кроз град са трубачима. Додуше, повод и није био најважнији, једноставно му се прохтело каже Ћобе Живковић.