ГРУЈИЋА КУЋА

Нема више најстарије шидске куће. Срушила се стара кућа трговца Грујића, која је одолевала времену и људском нехату. Саздана од плетера, набоја, дрвета и цигле издржала је својих двестотинак година и тихо отишла у вечност.

stara-kuca.jpg

Нема више најстарије шидске куће. Срушила се стара кућа трговца Грујића, која је одолевала времену и људском нехату. Саздана од плетера, набоја, дрвета и цигле издржала је својих двестотинак година и тихо отишла у вечност.

Угао Црквене и Школске улице сад је празан. И пуст. Док не никне нова, налик на стару, Грујића кућу.