НОВИ УСЛОВИ НА ЛИЦИТАЦИЈИ

Закуп државног земљишта на предстојећој лицитацији у шидској општини биће спроведен по новим критеријумима Главна тачка девете седнице Општинског већа у Шиду била је разматрање годишњег Програма заштите, унапређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Шид.

Општинско веће у Шиду

poljprivredne-povrsine.jpg

 Закуп државног земљишта на предстојећој лицитацији у шидској општини биће спроведен по новим критеријумима
Главна тачка девете седнице Општинског већа у Шиду била је разматрање годишњег Програма заштите, унапређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Шид.

Како је у уводном излагању истакао председник ове комисије инж. Зоран Семеновић, програм обухвата анализу постојећег стања и могућности нове организације уређења и заштите овог земљишта којег према доступним подацима има преко четири хиљаде хектара на подручју шидске општине.

Након што су ових дана после силних проблема, коначно успели да добију сагласност надлежног Министарства за пољопривреду, које им је неопходно како би расписали предстојећу лицитацију, надлежни органи општине Шид ће у најкраћем року расписати лицитацију за преостали део државног земљишта које ће бити дато у закуп.

Оно што је изазвало највише питања чланова Општинског већа у току расправе, било је усмерено на услове под којима ће бити дате понуђене површине у закуп. Наиме поучени претходним искуством када су поједини закупци одибли да уплате излицитиране суме, Општинско веће ће уз добијену сагласност од Републичког министарства за пољопривреду заједно са комисијом надлежном за ову област израдити критеријуме и цене предстојећег закупа.

Тиме ће се по општег мишљењу избећи евентуални неспоразуми који су у протеклим годинама ишли на штету државе и општине. Да је реч о значајним средствима говори и податак да је у прошлој години на рачун општинског буџета уплаћено преко 17 милиона динара од чега је највећи део тих средстава посредством ЈП за грађевинско земљиште отишао је на уређење атарских путева у неколико катастарских општина, а од будућег закупа би се према сачињеном плану, десет милиона динара усмерило на реконструкцију каналске мреже на подручју неколико катастарских општина.

Иако су били истрајни у својим оправданим захтевима да неколицина закупаца исплати излицитиране износе за парцеле које су обрађивали, члановима комисије као и Општинском већу остало је да се помире са одлуком Републичког министарства за пољопривреду које је путем вансудског поравнања одобрило бившим закупцима почетни износ лицитације иако је се он на самој лицитацији кретао у вишеструко већем износу.

Том одлуком "закинути" су и држава и покрајина као и општина Шид. Новим условима лицитирања као и обезбеђењем гаранција у тачно прецизираним роковима у комисији се надају да ће спречити евентуалне махинације које би се могле појавити код најављене лицитације за закуп која ће се одржати ускоро.