РОМКО ПАПУГА ПОНОВО НАЧЕЛНИК

Избор начелника Општинске управе СО Шид била је централна тачка дневног реда 10. седнице Општинског већа у Шиду која је одржана у понедељак. Образлажући ову одлуку председник комисије за избор новог начелника Сава Рошић је констатовао да су се на расписаном конкурсу нашла два кандидата: Ромко Папуга

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ШИД

На седници усвојен коначан текст новог Пословника о раду Општинског већа у Шиду
romko.jpg 

Избор начелника Општинске управе СО Шид била је централна тачка дневног реда 10. седнице Општинског већа у Шиду која је одржана у понедељак. Образлажући ову одлуку председник комисије за избор новог начелника Сава Рошић је констатовао да су се на расписаном конкурсу нашла два кандидата: Ромко Папуга из Шида и Здравка Митровић-Продановић из Илинаца.

Комисија је након увида у поднету документацију предложила Општинском већу да се за новог (старог) начелника Општинске управе изабере дипломирани правник Ромко Папуга из Шида који је и до сада обављао ову функцију.

У даљем току седнице чланови општинског већа су позитивно решили захтев Културно-образовног центра Шид за ослобађање од накнаде за уређење грађевинског земљишта које им је неопходно за реконструкцију и адаптацију зграде Дома младих и нових просторија за нижу музичку школу Филип Вишњић.

Пре тога Општинско веће је усвојило коначан текст новог Пословника о раду Општинског већа. У кратко образложењу поводом усвајања овог документа који је усклађен са новим законом о локално самоуправи, секретар СО Шид, Бојан Грубановић је истакао да ће се тиме створити услови за ефикаснији рад Општинског већа.

Предлогом одлуке о изменама о допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Шид (који је једногласно усвојен) прецизније су утврђене обавезе и услови за власнике који се баве овом делатношћу, односно начин да се ова област боље усклади између осталог и са прописима из области безбедности саобраћаја на путевима чиме би се избегла могућност деловања такозваних "дивљих" такси-превозника.

На крају седнице Општинско веће је донело одлуку да се износ од 60 хиљада динара која су добијена под покрајинског секретаријата за демографију упути износ од 10 хиљада динара на адресу шест породица у шидској општини које су у току ове године добили близанце.

На 10. седници Општинског већа Радован Георгијевић досадашњи председник Месна управе Вишњићево је разрешен ове дужности а на његово место је именован Бобан Коларевић ветеринарски техничар из Вишњићева.

Образлажући ову одлуку председник општине Шид Миленко Дабић и његов заменик Срђан Малешевић су исткали да је до смене дошло из разлога јер се у досадашњем раду Радован Георгијевић често налазио у раскораку са општинским руководством, односно планиране активности у овом месту нису изведене очекиваном динамиком а било је и одређене дозе самовољности и несналажење у досадашњем раду као и лоше комуникације са Већем Месне управе у Вишњићеву.