АГРАР У ПРВОМ ПЛАНУ

Према речима Предрага Сремчића и Весне Лазић у наредном периоду очекују се бројни пројекти који ће омогућити пољопривредницима из наше општине бројне погодности

Координатори Општинског већа задужени за област пољопривреде спремају амбициозне планове за наредну годину

vesna-lazic.jpg

Према речима Предрага Сремчића и Весне Лазић у наредном периоду очекују се бројни пројекти који ће омогућити пољопривредницима из наше општине бројне погодности

Ако би се за један сегмент актуелне општинске власти могло рећи да су у протеклих пет месеци испунили очекивања онда би се то са правом могло усврдити за координаторе за област пољопривреде и актуелне чланове Општинског већа Предрага Сремчића и Весну Лазић.

Иако у незваничном периоду није дошло до реализације одређених пројеката, време које је иза њих искоришћено је на најбољи начин. Наиме они су у сарадњи са надлежним општинским структурама створили све предуслове да се у наредној години остваре многи пројекти из најважније привредне гране у нашој општини, пољопривреде.

Податак да су у само неколико месеци успели да обезбеде посете актуелног министра пољопривреде као и његових помоћника довољно говори да су програми које они спремају добили подршку како републичког министарства тако и покрајинског секретаријата за пољопривреду. Добили смо снажну подршку за наше будуће пројекте.

Министар Драгин нам је обећао помоћ из Фонда за развој пољопривреде која ће бити усмерена ка нашим пољопривредницима. Међу првима смо се определили да у оквиру министарства за пољопривреду отворимо канцелирју која ће се превасходно бавити проблемима наших пољопривредника, односно учинићемо све да путем ове канцеларије наши земљорадници буду на време обавештени о свим актуелностима у области у којој привређују, истиче Предраг Сремчић координатор за пољопривреду и развој при Општинском већу у Шиду истичући да је и у општинском буџету за наредну годину планиран износ од милион динара за рад ове канцеларије.

Према његовим речима средства која ће ове године бити остварена од закупа пољопривредног земљишта (око 11 милиона динара) биће усмерена ка решавању бројних проблема у области заштите и унапређења пољопривредног земљишта у општини. Ту се пре свега мисли на изградњу и  реконструкцију атарских путева као и каналске мреже у већини катастарских општина.

Весна Лазић која заједно са Предрагом Сремчићем ради на остварењу планираних пројеката и истиче да су у протеклом периоду будно пратили све конкурсе и друге актуелности које су уско везане за област пољопривреде а који су интересантни за наше пољопривреднике. По њеним речима до сада су учествовали на конкурсу за доделу средстава за уређење атарских путева у осам катастарских општина и очекује да ће се у наредном периоду наставити са том праксом.

"Жеља нам је да наше пољопривреднике што више информишемо о конкурсима и погодностима које им се пружају како на републичком тако и на покрајинском нивоу. У том смислу ћемо како преко средстава информисања тако и преко месних управа благовремено обавештавати све заинтересоване о могућностима да учествују на бројним конкурсима и програмима које расписују Покрајина и Република", истиче Весна Лазић координатор за пољопривреду Општинског већа у Шиду.

sremcic.jpgПредраг Сремчић истиче да је изузетно задовољан овогодишњом лицитацијом за закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Према његовим речима (а то је и општа оцена свих који су пратили овогодишњу лицитацију) тај поступак је спроведен на најбољи начин што најбоље потврђују реакције како у општинским и републичким органима тако и међу самим земљорадницима, односно закупцима.

Са нових 630 хектара колико је било на лицитацији одржаној 27. новембра ове године укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Шид износе преко 4.100 хектара. Тиме ће се створити услови да се у општинску касу слију значајна средства јер општинама од укупне суме закупа припада 40 посто.

Сремчић је у разговору с нама посебно желео да истакне помоћ коју су му у изради пројеката као и других активности пружили Жељко Брестовачки народни посланик у Скупштини Србије и Зоран Семеновић директор ЈП за грађевинско земљиште и бивши председник Општинске комисије за заштиту, коришћење и унапређење пољопривредног земљишта. "Њихова помоћ изузетно ми је много значила.

Пре свега у упознавању са тренутним стањем у аграру наше општине као и помоћ у ресорним министарствима код реализације пројеката као и оних које планирамо у наредном периоду" истиче Сремчић иначе и сам угледан пољопривредник из наше општине.