Menu
RSS
A+ A A-

Спорт

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ШКО­ЛА СПОР­ТА Аутор В.М.А. 1089
ФУД­БАЛ Аутор Петар Вејновић 1247
Шко­ла ша­ха Аутор В.М.А. 1306
ПРЕД АМ­БИ­СОМ Аутор Петар Вејновић 1207
РУ­КО­МЕТ Аутор Петар Вејновић 1119
СРЕ­БР­НИ ДЕ­ЧА­ЦИ Аутор В.М.А. 1028
РУ­КО­МЕТ Аутор Петар Вејновић 1063
Ка­јак Аутор Петар Вејновић 1123
ФУД­БАЛ Аутор Петар Вејновић 1107
ШИД­СКИ СПОР­ТИ­СТИ МЕ­ЂУ НА­ГРА­ЂЕ­НИ­МА Аутор Петар Вејновић 1091
КА­ЈАК Аутор Петар Вејновић 1112
Ру­ко­мет Аутор Радивој Лазић 1101
ШАХ Аутор Петар Вејновић 1107
ФК "ЈЕД­НО­ТА" ШИД Аутор Радивој Лазић 1097
РУ­КО­МЕТ Аутор Петар Вејновић 1111
ВИ­ШЕ ОД ЧЕ­ТИ­РИ МИ­ЛИ­О­НА ЗА СПОР­ТИ­СТЕ Аутор Петар Вејновић 1054
Шах Аутор Петар Вејновић 1092
ПРЕД­СТА­ВЉА­МО Аутор Владимир Ђитко 1133
ФУД­БАЛ Аутор Петар Вејновић 1061
МЕ­ЂУ ПР­ВИМ СО­КОЛ­СКИМ ДРУ­ШТВИ­МА У СРЕ­МУ Аутор Петар Вејновић 1090
ФК "Гра­ни­чар" Ада­шев­ци Аутор Петар Вејновић 1080
ТРИМ-СТА­ЗА ПРЕ ПРО­ЛЕ­ЋА Аутор Петар Вејновић 1120
ПРО­ГЛА­ШЕ­НИ НАЈ­БО­ЉИ СПОР­ТИ­СТИ Аутор Петар Вејновић 1034
НАЈ­У­СПЕ­ШНИ­ЈА МУ­ШКА СЕ­НИ­ОР­СКА ЕКИ­ПА Аутор Петар Вејновић 1000
НАЈ­У­СПЕ­ШНИ­ЈА ЖЕН­СКА СЕ­НИ­ОР­СКА ЕКИ­ПА Аутор Петар Вејновић 968
НАЈ­У­СПЕ­ШНИ­ЈИ СПОР­ТИ­СТА ОП­ШТИ­НЕ ШИД У 2006. ГО­Д Аутор Петар Вејновић 997
НАЈ­У­СПЕ­ШНИ­ЈА СПОР­ТИСТ­КИ­ЊА ОП­ШТИ­НЕ ШИД У 2006. Аутор Петар Вејновић 1059
Нај­у­спе­шни­ји омла­дин­ци спор­ти­сти Аутор Петар Вејновић 1170
Нај­у­спе­шни­ја омла­дин­ска спорт­ска еки­па Аутор Петар Вејновић 1041
Нај­у­спе­шни­ји спорт­ски рад­ник у 2006. го­ди­ни Аутор Петар Вејновић 1057
Спе­ци­јал­не на­гра­де Аутор Петар Вејновић 1044
Шид - Ре­кре­а­ци­ја Аутор Петар Вејновић 1088
Ша­хов­ски клуб "Рад­нич­ки" Аутор В.М.А. 1107
ВИ­ШЊИ­ЋЕ­ВО - КА­ЈАК Аутор Петар Вејновић 1187
УСТА­НО­ВА "ПАР­ТИ­ЗАН" Аутор В.М.А. 1293
ИЗ­БОР СПОР­ТИ­СТЕ ШИ­ДА Аутор Петар Вејновић 1088
СТОНИ ТЕНИС Аутор Реадкција 1314
"ПЛАВА ЧИГРА" ПОБЕДНИК ТУРНИРА Аутор Редакција 1173
ШИДСКЕ ФУДБАЛСКЕ НАДЕ Аутор Редакција 1066
УСПЕШАН НАСТУП МЛАДИХ ШИЂАНА Аутор Реадкција 1036
НА МЕМОРИЈАЛНОМ ШАХОВСКОМ ТУРНИРУ У ШИДУ Аутор Редакција 1142
Шах Аутор В.М.А. 1012
ФК "Хајдук" Аутор В.М.А. 963
Кајакашки клуб Аутор Реадкција 1068
ФУДБАЛ Аутор Петар Вејновић 1043
ГОЛУБАРИ БЕЗ ГРАНИЦА Аутор Владимир Ђитко 1084
КАЈАК - ВИШЊИЋЕВО Аутор Петар Вејновић 1078
ПРВО МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ПРВЕНСТВУ Аутор Редакција 1027
Шах Аутор Редакција 1009