Skip to main content
  • Галерија слика "Сава Шумановић"
  • Сликар

Библиографија

1957.Сава Шумановић – Момчило  Стевановић; Просвета; БИГЗ

1960. Сава Шумановић :  Живот и уметност – Димитрије Башичевић; Загреб: Друштво хисторичара уметности Хрватске

1984. Логика просторности мртве природе у фигуралним композицијама Саве        Шумановића: тезе семинара за визуелну културу поводом ретроспективне  изложбе Саве Шумановића –Коста Богдановић; Београд: Музеј савремене уметности, Центар за визуелну културу И информације

1985 . Сава Шумановић – Миодраг Б. Протић. Шид: Галерија слика “Сава Шумановић”

1997. Сава Шумановић живот и уметност –Димитрије Башичевић ; друго  допуњено И проширено  издање ; Нови Сад: В. Башичевић; Прометеј

1970. Српско сликарство XX века, Миодраг Б. Протић; НОЛИТ, Београд.

1973 . Српско сликарство  1900-1950, Лазар Трифуновић , Београд.

2005.Српско сликарство XX века, Станислав Живковић, Матица српска,Нови Сад.