У Шиду дом за мигранте

Деца мигранти лако се прилагођавају на нове услове живота. Ипак, као најосетљивијиој групи миграната, њима се у прихватним центрима поклања највећа пажња.

Прихватни центри на подручју Шида постали су, за део миграната чији је наставак пута након затварања Балканске руте неизвестан, привремени дом

Мигранти у нехуманим условима, Шид

Време које чекају потребно је некако испунити и оплеменити. За то се разним садржајима побринуо Комесааријат за избеглице и миграције у сарадњи са хуманитарним организацијама.

Деца мигранти лако се прилагођавају на нове услове живота. Ипак, као најосетљивијиој групи миграната, њима се у прихватним центрима поклања највећа пажња. Поред игре на располагању су им бројне радионице и садржаји које не само да прекраћују време већ га испуњавају лепим и корисним стварима. Мигрантске породице са децом више су него задовољне бригом и пажњом која им се пружа.

Најмлађим мигрантима омогућено је да време које проводе у прихватном центру у Адашевцима испуне корисним и забавним активностима. Комесаријат за избеглице и миграције уз помоћ разних хуманитарних организација омогућава им неку врсту неформалног образовања и стицање корисних знања и вештина. Слична је ситуација и акада су у питању они ншто старији.

Сви садржаји који се поред редовне бриге о смештају храни и здравственој заштити нуде мигрантима у прихватном центру у Адашевцима омогућиће да време које чекају на наставк пута не буде изгубљено. Нико за сада не зна колико ће чекање трајати.