Општина Шид и 18 насељених места добило нову LED расвету

У Шиду и 18 насељених места имплементирано је 3.419 светиљки са 113 савремених система за укључивање и искључивање
Општина Шид и 18 насељених места добило нову LED расвету

У Шиду и 18 насељених места имплементирано је 3.419 светиљки са 113 савремених система за укључивање и искључивање. Уговор са приватним партнером потписан је на 13 година током кога ће општина остварити директну финансијску уштеду од најмање 354.121,39 ЕУР и неће доћи до увећања досадашњих трошкова, а општина нема кредитно задужење.

Територија општине Шид простире се на 687 км2 и да није потписала уговор са приватним партнером о имплементацији светиљки у периоду од 13 година издаци би јој износили 3.221.066,94 ЕУР + ПДВ за електричну енергију. За период потписаног уговора приватни партнери Петрол д.о.о. Београд, "Smart Energy Investment Kft" огранак SEI Београд са подизвођачем HS Engineering d.o.o. Нови Сад гарантују да ће финансијска уштеда општини износити најмање 354.121,39 ЕУР + ПДВ.

Важно је напоменути да је квалитетно осветљење у складу са стандардом JUS EN 13210. Када је реч о уштеди годишње потрошње електричне енергије она се са 1.895,868 кWh смањује за 71,48% и приватни партнер гарантује да неће прећи потрошњу од 540.773,77 kWh годишње, односно оствариће уштеду од 17.616.224,96 kWh током 13 година трајања уговора и то му даје основ за наплату накнаде.

Општина Шид и 18 насељених места добило нову LED расвету

Овај пројекат је у складу са савременим политикама заштите животне средине и смањења карбонског трага, па се процењује да ће редукција емисије СО2 бити око 718,20 тона сваке године, односно више од 9.300 тона за 13 година трајања уговора. Постављене су савремене Schreder LED светиљке чији је век трајања 25 година, што је дупло више од уговора. Општина је власник комплетно уграђене опреме и током трајања уговора немају никаква улагања, с напоменом да је највећи део ефеката био бесплатно коришћење у првим месецима док су трајали радови када се остварила уштеда у енергији и одржавању.

"Поносни смо што смо склопили уговор којим мислимо и на нове генерације и чувамо природу као и финансијска средства. Општина за овај пројекат није издвојила нова средства, али смо се одлучили да штедњом коју имамо за јавно осветљење усмеримо на друге виталне пројекте током наредног периода. Поред централног дела Шида и сва наша насељена места сада имају квалитетнију расвету са свим бенефитима током не само 13 година колико траје уговор, него много дуже" рекао је Зоран Семеновић председник општине Шид.