Најстарија библиотека у Срему

Прва српска читаоница у Шиду основана је 1849. године, када је Доситеј Обрадовић поклонио своје чувене „буквице” штампане у Бечу 1830. године на старословенском језику. Библиотеке су дуго година биле у саставу неких других организација или установа, али од фебруара 2002. године постали смо самостална установа

Култура града не може се ни замислити без установе од посебног значаја, као што је Народна библиотека „Симеон Пишчевић” у Шиду

Енергична директорка ове установе, Славица Варничић, успела је да пре осам година, захваљујући средствима Националног инвестиционог плана, Покрајинског фонда за капитална улагања, Општине Шид и Министарства за државну управу и локалну самоуправу сагради нову зграду Библиотеке. У новом функционалном здању чува се благо писане речи, али се одржавају и изложбе, промоције књига, бројни други културни и образовни програми.

Народна библиотека „Симеон Пишчевић” у Шиду

„Прва српска читаоница у Шиду основана је 1849. године, када је Доситеј Обрадовић поклонио своје чувене „буквице” штампане у Бечу 1830. године на старословенском језику. Библиотеке су дуго година биле у саставу неких других организација или установа, али од фебруара 2002. године постали смо самостална установа. У нову зграду уселили смо се пре осам година, данас, поред редовних одељења за децу и одрасле у фондовима библиотеке налази се бората референтна збирка књиге на језицима националних мањина, русинском и словачком“, каже директорка Славица Варничић.

Библиотека је успела да уреди завичајну збирку са укупно 1.431 публикацијом, поседује и салу са интернетом за кориснике библиотеке. Ова установа била је главни покретач за прикупљање библиотечке грађе и очување, те промоцију локалне културе.

„Прошле године смо применили међународне стандарде за стручну обраду публикација, дали смо свој допринос унапређењу културног, образовног, научног и привредног развоја општине и региона. Издали смо лане пет наслова, презентовали грађу, реализовали низ манифестација“, додаје Славица Варничић.

Библиотекарка Надежда Цветковић истиче увођење електронског програма обраде COBISS, у којем је сређен цео фонд монографских публикација од 39.086 јединица, а цела база података је видљива за претраживање.

„Одржавали смо радионице, предавања, трибине, изложбе и скупштине библиотекара. Први пут смо прогласили листе најчитанијих књига. На оделењима похађани су стручни курсеви и обуке. Сва дешавања у организацији Библиотеке постављена су и ажурирана на нашем сајту. Завршили смо и пројекат прикључења на академску мрежу Републике Србије, што је финансирало Министарство културе Републике Србије и Телеком Србије. Циљ је да се добије квалитетнији приступ, безбедном интернету. Конкурисали смо и добили 500.000 динара за набавку опреме за дигитализацију наше грађе“, рекла је Надежда Цветковић.

Шиђани су укупно прочитали за годину дана 21.679 наслова од тога одрасли су прочитали 18.732 наслова. Библиотеку је посетило 11.770 особа од тога одраслих 9.682, а деце 2.088. Број грађана који су били учесници или посетицио програма библиотека у 2016. године је 10.000. Набављено је 1.440 књига, а програм рада истоветним темпом настављен је и током ове године.

Д. Савичин