Прихватилиште за животиње идуће године

Локални парламент у Шиду донео је Одлуку о зоохигијени. Служба зоохигијене поверена је Јавном комуналном предузећу "Стандард", које обавља хватање, збрињавање и ветеринарску негу напуштених и изгубљених животиња

Локални парламент у Шиду донео је Одлуку о зоохигијени. Служба зоохигијене поверена је Јавном комуналном предузећу "Стандард", које обавља хватање, збрињавање и ветеринарску негу напуштених и изгубљених животиња. Наредне године, у плану је изградња прихватилишта за животиње.

Прихватилиште за животиње,Шид

Поступак хватања и збрињавања напуштених животиња на подручју шидске општине побољшан је и хуманизован након набавке новог возила и опреме коју користи служба зоохигијене.

За хватање паса луталица користе се стрелице са омамљујућим средством. Даљи поступак зависи од стања у којем се животиња налази.

Наредне године ЈКП "Стандард" планира изградњу прихватилишта за животиње које ће одговарати захтевима које прописују ветеринарске инспекције.