Неплатише гурају комуналце у губитак

Неплатише воде гурнуле су шидско Јавно комунално предузеће „Водовод”, које има 80 радника, у губитак.

BesparicaНеплатише воде гурнуле су шидско Јавно комунално предузеће „Водовод”, које има 80 радника, у губитак. Наплата потраживања утрошка воде грађанству и привреди се врло тешко наплаћује, с обзиром на то да је у шиду 5.400 људи без посла.

У шидској општини на евиденцији Службе запошљавања има их од 30 до 40 одсто, па немају средстава да плате утрошену воду. С друге стране, „Водовод” притискују велике обавезе према добављачима, а то су Покрајински секретаријат за привреду и „Воде Војводине”. Тако је њима репрограмиран укупан износ око 4.891.659 динара.

Наплата воде текла је од 60 до 70 одсто. На територији општине је потрошено 2.409.354 кубна метра воде, а у 2007. години планира се утрошак од 2,7 милиона кубних метара воде. Укупан остварени приход у 2006. години износи 61.495.353, док је у истом периоду укупан расход износио 69.805.590. Губитак износи 8.310.237. Зараде радника износиле су више од 28 милиона динара, а потом следе разни други трошкови.

У образложењу финансијског пословања истакнуто је и то да је износ непланираних накнада „Водама Војводине” и Покрајинском секретаријату, који без обзира из којих средстава су плаћени, ипак терете трошкове овог предузећа и директно утичу на повећање губитка који су исказали. У 2007. години утврђени су планови развоја, а оријентациона вредност радова на изворишту у Батровцима износиће 5,5 милиона динара, на потисној станици Шид 3,5 милиона, за потисну станицу Кузмин утрошиће се 2,5 милиона динара а за хидрофорска постројења у Илинцима Батровцимаам и шиду 750.000 динара.Бунари бушени у линији.

Интересантно је то да су бунари бушени у линији а растојање између бунара износи 450 метара, тако да не долази до међусобног утицаја бунара и вода цури равномерно. У оквиру изворишта бунара је водна станица са командном просторијом, хидрофорним постројењем. То је систем хидрофора који су овде смештени и имају улогу ублажавања хидрауличног удара воде. Сировој води се додаје хлор за дезинфекцију из санитарних разлога.

Поред тога, реконструисаће се и санирати постојеће транзитно-дистрибутивне водоводне мреже у вредности од 2,5 милиона, док ће за набавку основних средстава бити утрошено 3.662.000 динара. Магистрални цевовод у дужини од девет километара, чија вредност радова се цени на милион евра, биће урађен ако се за њега обезбеде средства.

План радова ЈКП „Водовод” је реалан, иако сума од 18.412.000 динара није занемарујућа. У овој години „Водовод” планира укупан приход од 72.966.047 динара. Да би све то реализовао, потребно је да изврши заосталу наплату воде из 2006. године и уредну наплату воде у 2007. години. Ово прдузеће повећало је цену воде за 7,5 посто и ово повећање ступа на снагу од 1. априла ове године. У оквиру планираног повећања цена воде укинуће се постојеће категорије потрошача, јер су оне представљале велику препреку приликом обрачунавања воде.

Јужно од села Батровци налази се извориште, 10 бушених бунара, а вода се црпи са дубине од 100, 150 и 200 метара. Водоносни слојеви одолевају, па је појединачни капацитет бунара од пет до 30 литара у секунди, а укупан капацитет свих бунара износи 135 литара у једној секунди. Од изворишта до резервоара у близини шида вода се транспортује кроз цевовод изграђен давне 1983. године.

Од самог пуштања у рад овај цевовод доживљавао је сваке године бројне хаварије, односно пуцале су цеви, па је то био разлог више великог улагања у поправку. Још 1997. године почела је изградња паралелног цевовода. Тако је досад направљено 2750 метара. Цеви су од полиестера, пречника 400 милиметара, а израђене су у Прибоју.

Транспорт воде у резервоар близу шида, чији је капацитет 3.150 метара кубних биће бољи када се заврши паралелни цевовод, а издаци на хаварије свешће се на минимум или их уопште неће бити. У општини Шид је 19 насељених места, а овај водовод снабдева само девет насеља. Иако су Илинци снабдевени водом из властитог извора, и њихов систем је дат на управљање Водоводу Шид.

Тако резервоар близу шида снабдева водом само шиђане, а помоћу потисне станице обезбеђује сталан притисак воде у цевима за насеље Беркасово. Поред потисне станице један и два, постоји још и трећа у Кузмину, која даје уједначени притисак насељима Ердевик и Бингули.
ЈКП „Водоводу” дата је на одржавање и канализациона мрежа шида која покрива приближно 95 одсто територије града. Систем фекалне канализације чине сабирни колектори и уличне мреже са кућним прикључцима, чије је одржавање такође дато у надлежност овом предузећу.