Menu
RSS

Шидски портал™је интернет портал града Шида и општине, намењен је шиђанима (онима који су то некада били или који се тако осећају), користи за прикупљање и размену информација, текстова и догађаја на локално-глобалној мрежи „Интернету“, служи на корист шиђанима као својеврсна архива.

A+ A A-

Поткатегорије

 • Шидина број 13

  ШИДИНА

  ЧАСОПИС ЗА КУЛТУРУ (13)

  ШИД, новембар 2016.

  ШИДИНА ЧАСОПИС ЗА КУЛТУРУ,ШИД

  Оснивач
  РАДИВОЈ ЛАЗИЋ, Шид

  Издавачи
  Народна библиотека СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ Шид
  Културно образовни центар Шид

  Зa издaвaча
  СЛAВИЦA ВAРНИЧИЋ дирeктoркa Библиoтeкe

  Глaвни и oдгoвoрни урeдник
  РАДИВОЈ ЛАЗИЋ

  Рeдaкциja
  Mр РAДOВAН ЂУРЧИЋ
  Др СTEВAН КOНСTAНTИНOВИЋ
  ДУШAН ЛУКИЋ
  СРЂAН MAЛEШEВИЋ
  MИЋA M. TУMAРИЋ

  Сeкрeтaр рeдaкциje
  САВА ТИРКАЈЛО

  Графички уредник
  инж. ДУШАН ТЕОФИЛОВИЋ

  Адреса редакције
  22240 Шид, Петра Кочића 1

  Гост уредник:
  ХЕЛЕНА ШАНТЛ ТЕМКИВ, професорка, Љубљана

   

  Број чланака:
  0

Статистика

Број прегледа чланака
1110217