Мостић на Шидини - Шид

Постоје разне претпоставке о пореклу самог имена Шид.

По свему изгледа да је име потока Шидина  и насеља везано за обраслу и густу шикару, која се звала "сита". Насеље које је изникло око сите, названо је сит а касније Шид. Поток који пролази кроз насеље Шид добио је име Шидина. 

Друга претпоставка говори како је преко потока био саграђен мост још у доба Римљана. Како се мост мађарски каже "хид"[[(híd)]] и ово насеље око моста, тј. хида претворило се у Шид.


Како се узело, једно се може констатовати, да у предтурско доба и прве деценије турске владавине, насеље са именом Шид није постојало. Вероватно су се на ширем простору Шида налазила нека ситна насеља која су провалом Турака исчезла, становништво се одселило а насеље уништено. Пошто се насеље почело развијати после провале Турака, први становници су били Срби који су већ у то време чинили већину становништва у Срему.