sarkofag

14. новембра 1997. године на имању Живка Ковачевића у Шиду откривен је антички саркофаг. Стручњаци Галерије слика "Сава Шумановић" и Завод за заштиту споменика културе из Сремске Митровице изашли су одмах на терен и констатовали овај налаз, те у договору са стручњацима из Народног музеја из Београда и Археолошког института из Београда испланирали археолошко истраживање саме локације и непосредене околине места где је констатован овај налаз. Ископавања су започета 5. маја 1998. године и трајала су до 22. маја исте године.


Резултати истраживања су следећи:

Откривени саркофаг био је положен на постамент од четири камене плоче. На постаменту је стајао сандук саркофага у који је било положено тело покојника, чије су спољне димензије 2,17 X 1,39 X 0,87м. Начињен од једног комада камена. Саркофаг је богато декорисан рељефном декорацијом, на којој су пронађени трагови боје. Декорација је урађена на три стране саркофага, док је четврта која је стајала уз зид просторије у којој се он налазио, била без декорације. Поклопац саркофага такође је начињен од једног комада камена и урађен је као двосливни кров. Интересантно је да је ово трећи саркофаг пронаден у Шиду на потесу Бељњача.

Први је пронађен пре првог светског рата и налази се у Бечу, а други 1948. године и налази се у Музеју Срема у С.Митровици. На основу декорације као и једног налаза новца у близини саркофага, он се може датовати у четврти век наше ере и повезивати са продукцијом [[Сирмијума]]. У саркофагу су вероватно били сахрањени муж и жена који су припадали вишем социјално-економском сталежу.

Покојник је био официр-хастаус или центурион са успешном војничком каријером за коју је награден имањем, вероватно вилом рустиком, на овом простору на којем је нашао животни смирај. Сахрањен је у породичном маузолеју или зидом омеђеној area maceria cincta какве се срецу у склопу вила, најчешце унутар зидова или бедема.

 

Саркофаг је изложен у дворишту Галерије слика "Сава Шумановић" у Шиду