Карта Шида

 

Шид је градско насеље које се налази у северном делу СР Србије, односно у јужном делу Панонске низије. Већа географска регија на северу СР Србије је Војводина, којој поред Бачке и Баната, припада и Срем, сликовит и живописан крај између Дунава и питомих обронака Фрушке горе на северу и Саве на југу. Ове реке код Београда његова су источна граница, западна прелази недалеко од Шида у Хрватску, а војвођанска западна граница Срема споразумно је фиксирана са Хрвастском. Надморска висина Шида је 104 метра, а географске координате:
а) географска ширина је 45 степени и 8 минута северне географске ширине 
б) географска дужина је 19 степени и 15 минута источне географске дужине


Шид се налази на нашој највећој железничкој магистрали [[Јесенице]] - Љубљана - Загреб - Београд - Ниш - Скопље - Ђевђелија, на оном делу где је фреквентност саобраћаја врло велика, због чега је и изграђен дупли колосек Београд - Загреб још пре II светског рата.

Јужно од Шида на удаљености 9,6 километара налази се савремени пут "[[Братство и јединство]]" који повезује северозападни са југоисточним делом земље. Место је повезано асфалтним путем са овом нашом највећом друмском магистралом преко [[Адашеваца]]. У границама регије, у којој се налази, Шид је на важном макадамском путу (друму) правца запад - исток. На западу га повезује са [[Винковцима]], а на истоку Сремском Митровицом. Историјски извори кажу да је зачетак насеља баш на овој комуникацији и да се захваљујући њој Шид и развио касније, истина нешто источније. Од овога друма одваја се један крак код села [[Товарника]] за [[Вуковар]].

Други значајнији пут је друм између Шида преко Беркасова до [[Илока]] у дужини од 20 километара. Овај пут је од великог саобраћајног значаја, јер спаја западни Срем преко Фрушке горе са подунављем и јужном Бачком. Од овога друма јужно од Илока одваја се један крак према [[Љуби]], [[Ердевику]], [[Бингули]], [[Чалми]] и Сремској Митровици. Код Илока овај пут излази на подунавски пут Нови сад - [[Петроварадин]] - [[Сремска Каменица]] - [[Лединци]] - [[Раковац]] - [[Беочин]] - [[Черевић]] - [[Баноштар]] - [[Сусек]] - [[Нештин]] - [[Илок]] - [[Шаренград]] - [[Мохово]] - [[Опатовац]] - [[Сотин]] - [[Вуковар]]. Преко овога пута, Шид има директну везу са Новим Садом. Друга веза Шида са Новим Садом води, добрим путем преко Руме, Ирига, Иришког венца, Сремске Каменице и Петроварадина, која се чешће користи.

Шид има везу са т.к.з. "подунавским путем" друмом Шид - Бапска - Шаренград. Због великог значаја друма Шид - [[Беркасово]] - Илок, проширен је коловоз, стављен је асфалт и друм је оспособљен за већи саобраћај. Са крајевима јужно од Шида саобраћајне везе су доста слабе. Постоји друм Шид - [[Моровић]] - [[Јамена]], који представља једину везу са посавином. Из Шида се одваја од железничке магистрале пруга у дужини од 44 километра за [[Бијељину]], а одатле саобраћају и локални возови за Нови Сад и Винковце.