Димитрије Орешковић Мита (1817-1867)

Један од најстаријих и најизразитијих војвођанских представника тамбурашке музике


Тамбурица, Срем, Димитрије Орешковић
У доба када је наш први мелограф, музиколог и идеолог нашег народног музичког стваралаштва Фрањо Ксавер Кухач (20.11.1834 — 18.6.1911.) открио нашој музичкој историји Осјечанина ПАЈУ КОЛАРИЋА (17.1.1821. — 13.11.1876. г.) као оснивача Првог тамбурашког оркестра у нас (1847. у Осјеку) и композитора популарних песама уз тамбуру ("Мируј, мируј срце моје", "Шето сам се гори, доли" итд.) упознао је у Шиду Миту Орешковића (Шид, 1824. — 1875.)| изврсног тамбурашког примаша и народног певача који је знао и сам написати песму уз тамбуру. Кухаћ, који га 1870. године спомиње као "покојнога" — записао је у Шиду још за Орешковићевог живота неколико његових песама од којих су најпознатије "Зар ако си моја мати", "Млади момци с пролећа", "Немам части ни кредита", "Држте чаше сви у руци", "Чуј дико", "Женидба", "Помен", и "Праг је ово милог Српства" из 1849. године.

О Орешковићу су писали:
"Димитрије Мита Орешковић живи у Шиду и бави се економијом, а из пређашњих година држао је гостионицу. Он је мало нешто школа слушао, али не верујем да је гимназију свршио. Од млади' своји' година спева он песме, које сам поред тамбуре пева. Знати пак ваља да он сам и арије износи. Глас има леп, а у тамбуру добро удара; може се дакле, мислити да његове песме с тим већу силу имају што ји људи певане слушају и то увек из правога живота узете. Од уста до уста пролазе његове песме у све пределе у којима се Срби находе и кад се из Шида изнесу, онда се понајвише не зна ко ји је спевао (...)"

"Од многих песама да споменемо само ову, на све стране познату "Праг је овог милог Српства", коју је он спевао у славу тадашњем пуковнику Мамули, који је онако јуначки чувао улазак у Срем. Ту песму кашње су преиначили на кнеза Михаила и сада је сваки зна као "Михаилову песму" (пре пак звала се „Мамулина песм“а).."

Појава певача и тамбураша Орешковића, на српској културној сцени прве половине 19. века, оставила је подједнако значајан и јединствен музички печат, који до данас није избледео. Доказ томе јесте чињеница да се неке његове песме још увек радо изводе и слушају.

Међу најпознатијим композицијама свакако треба издвојити "Праг је ово милост српства", "Чуј дико што велим", "Млади момци с пролећа", "Сећаш ли се оног сата" итд.