ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "СРЕМ" ШИД

Налази се на територији општине Шид и чини га 19 ловних јединица, односно 19 насељених места на територији општине Шид. Удружење газдује са два одвојена ловишта "Босут" и "Сава". Ловиште "Босут" се састоји од 18 катастарских општина док је ловиште "Сава" одвојено и чини га К.О. Јамена.

Данас ловачко удружење "Срем" Шид газдује са укупно 47619 хектара ловне површине на којој се гаје, штите и лове Јелен, ДИВЉА СВИЊА, СРНА, ФАЗАН, ЗЕЦ, ПОЉСКА ЈАРЕБИЦА И друга ловостајем заштићена дивљач.

351-jelen

Почетци ловства на територији Шида сежу у 1880. када је основана прва ловачка организација, а о чему постоје и писани трагови, само Л.У. "Срем" Шид постоји од 1995. године, данас броји око 800 чланова, има два стално запослена лица и доста објеката за узгој заштићене дивљачи, ловачких домова, па чак и плац на Вашаришту на којем ће се градити централни ловачки дом.