У складу са својим друштвеним статусом и породичним угледом, шидска омладина је учествовала у разним друштвеним активностима у граду. Као пример тога можемо узети један плакат из последње деценије 19. века којим се најављују две представе Добровољног позоришног друштва српске црквене певачке дружине „Јавор-гусле“ у Шиду.

Гостиона Милана Шалоша,Шид

Представе су одигране у гостиони поседника Милана Шалоша (1860, Шид – 1928, Шид) 15. (27) августа 1893. године са почетком у 8 часова.

Те вечери је одиграно две представе. Прва је била Школски надзорник, шаљива игра са певањем у једном чину од Косте Трифковића а друга Пола вина пола воде, такође шаљива игра са певањем у једном чину од Косте Трифковића.

Милева Цвејић, око 1895.,Шид

У првој представи је глумило шест особа. Лик школског надзорника Поповића играо је др Емил Милан Костић (1865, Старе Шове – 1941, Шид), шидски лекар. Сеоског учитеља Петровића играо је шидски купец (трговац) Душан Максимовић. Учитељеву супругу Кату је глумила госпођица Ана Станићева (1873, Шид – 1906, Шид), кћерка шидског трговца Теодора Станића, а касније супруга грунтовног чиновника Николаја Дивјака. Кћерку учитеља Петровића играла је Милева Мица Цвејићева (1878, Шид – 1954, Загреб), кћерка шидског трговца Чедомира Цвејића а касније супруга Стевана Тубића. Свршеног приправника Станка играо је већ поменути Стеван Тубић (1873, Шид – 1954, Загреб), будући вишедеценијски директор Српске банке у Загребу, иначе ујак академског сликара Саве Шумановића. И на крају, писара Писаревића играо је Јован Живковић (1858, Митровица – 1918, Шид).

Стеван Тубић, око 1895.,Шид

По завршетку прве представе одиграна је друга представа Пола вина пола воде. У овом делу играло је само четири особе и то: удовицу Марију Петровићку играла је Јелена Новаковићева (рођ. 1875), кћерка бележника и краљевског поштара Михаила Новаковића; њену собарицу Софку играла је Олга Стефановић (1876, Митровица – 1969, Ср. Карловци), кћерка митровачког трговца Георгија Стефановића и шидске поседнице Милице рођ. Мауковић; Лазу Поповића је одиграо Јован Шумановић (1873, Шид – 1930, Шид), магистар фармације и поседник, а његовог слугу Јована играо је Ђорђе Анастасијевић (1866, Вилово – 1897, Шид), општински чиновник и син шидског пароха Јоакима.

Олга Стефановић, 1897.,Шид

Мора се напоменути да је улазница за први ред коштала 70 новчића, за други ред 50 новчића а за стајање 40 новчића.

На крају да скренемо пажњу и на чињеницу да се у годинама након ове представе Стеван Тубић оженио са Милевом Цвејић а Милан Костић са Олгом Стефановић. Да ли су на то утицале емоције исказане у току ове топле августовске вечери 1893. године остаће непознато.

Плакат, Шид

(по завршетку писања текста 15. августа 2012. године закључили смо да је текст сасвим случајно писан на дан одржавања представе пре 119 година)

 

Радован Сремац