Период градње 1805

Сазидана је 1805. на месту цркве од плетера, срушене 1760. Пројектована је као једнобродна грађевина, у маниру барока. Олтарски простор је споља и изнутра полукружан. Укупним изгледом доминира наглашено висок звоник, призидан уз западни зид.

Његову пластичну декорацију чине угаони пиластри, кордонски венци којима је истакнута спратност и вишеструко профилисан кровни венац. Подужне фасаде су украшене прислоњеним пиластрима. Равнотежа и склад остварени су комбинацијом вертикалне и хоризонталне поделе.

рпска Православна црква св. Николе Бачинци

Сви прозорски отвори су завршени лучно. Њихова величина и бројност доприносе репрезентативном изгледу унутрашњег простора. Богату резбу, налик на чипку, вишеспратне иконостасне преграде извео је Марко Константиновић 1826. Сликана декорација из 1831. рад је Константина Пантелића, школованог у Бечу. Осредњи цртач али изванредан колориста, Пантелић у Бачинцима комбинује елементе барока и класицизма, остварајући једну од значајнијих сликаних религиозних целина за изучавање прелазног периода. Целовити конзерваторско рестаураторски радови изведени су 2004.