Босут је најдужа река у општини Шид

bosut-camac4

 Његово извориште,иначе недовољно одређено,налази се северно од Славонског Брода на Диљ-гори.Дужина тока износи 186 км.Босут под овом називом тече од места Церна,где настаје спајањем Битуље и Бида.

Тече југоисточним делом Славоније и југозападним Сремом.Просечна ширина корита креће се од 90 до 120 м.Дубина при нормалним водостајима износи 3-5 м,док при ушћу премашује дубину од 7 м.Код истоименог села улива се у Саву.Дужина тока на територији општине је 38 км.