На народном просвећивању у Ердевику почело се радити 1775. године, када је отворена прва српска школа. Те године у месту је било 12 ученика - дечака, а школа је била под надзором цркве.

Ердевик је прву зидану школу добио 1814. године. Њу је похађало 20 до 30 ђака. Први учитељ у новосаграђеној школи био је Нићифор Поповић (од 1814. до 1820.) а затим долази Лазар Букинац, Аврам Јовановић, Коста Бабић и дуги низ просветних радника све до данашњих дана.

Од 1838. основана је и школа на немачком језику а 1875. школа  је проглашена општом народном школом . Наредбом Високе Владе 1883. год. основана је Католичка девојачка једноразредна школа која је касније проширена на дворазредну. Ту су школу до 1886. похађала и српска женска деца, када је отворена Српска девојачка школа. Доласком Словака у Ердевик 1892. основана је словачка школа. Радило је  6 учитеља на  три језика.

У школи на немачком језику са 189 ученика радили су учитељи: Вјекослава Лехнерова, Ангела Рудан и Павао Мауер, на српском језику са 128 ученика радили су: Марија Поповић и Милан Јузбашић, а у школи на словачком језику било је 65 ученика с којима је радио учитељ Густав Риган.

Према пројекту инжењера Милоша Ланцоша саграђена је априла, 1903.године, нова школа. Број ђака се повећавао а 1907. године уведен је у школу и мађарски наставни језик. Учитељица је била Розалија Бабић. У то време Ердевик је био занатски центар за околна места због чега  је отворена шегртска школа са 65 шегрта-ученика.

После првог светског рата 1918. год. извршено је уједињење три пучке школе са немачким, српским и словачким језиком у једну Општу народну школу са српскохрватским језиком. Уједињење је извршио управитељ Лазар Цвејић 20. јануара 1920. године.

Важно је споменути да је 17. децембра 1921. год. у Ердевику основана Виша пучка школа (грађанска ). Први управитељ који је издао сведоџбе у грађанској школи, био је професор Игњат Каролић. Учитељи, међу којима  се истиче учитељ Милисав Мијушковић, су радили на окупљању омладине и организовању културних, спортских и политичких друштава и манифестација После другог светског рата на иницијативу школе формирани су: Културно-просветно друштво, Организација црвеног крста, књижница и читаоница, а организовани су и разни течајеви и курсеви.

Од 1953. год. школа постаје осморазредна. Развојем села повећава се број ученика и јавља се потреба за изградњом нове школе. Нова школска зграда је усељена 1971. год. Школа је имала 540 ђака и 42 запослена просветна радника.