Основна школа  "Сава Шумановић" је сеоска школа која обухвата осморазредну, централну школу у Ердевику и  две подручне четвороразредне школе у Љуби и Бингули. Похађа је 340 ученика,  распоређених у 21 одељење.

У школи ради педесет двоје радника од којих су  34 наставници (17 професора, 15 наставника и два стручна сардника).
Настава се одвија на српском и словачком језику. Ученици словачке националности похађају наставу на матерњем језику у матичној школи у Ердевику од I до IV разреда а имају могућност да уче матерњи језик са елементима националне културе од I до VIII разреда.

У школи се изучавају два страна језика: енглески и руски као изборни језик. Основе рачунарства и информатике се уче од седмог разреда и овај изборни предмет бира и похађа више од 90% ученика из генерације.