Школска зграда је веома пространа, лепо уређена и пријатна како за ученике, наставнике и раднике тако и за родитеље и посетиоце. Опремљена је учионицама, кабинетима, медијатеком, библиотеком, фискултурном салом и ђачком кухињом. Поред школске зграде су игралишта за мале спортове а испред школе леп и простран парк.

Својим успехом сматрамо и то што смо пре десетак година успели опремити кабинет и организовати наставу информатике. Музички кабинет смо, уз помоћ пријатеља школе, опремили инструментима за тамбурашки оркестар и једним клавиром.

Поред солидне опремљености школе класичним наставним средствима озбиљно радимо на увођењу савремене наставне технологије. Опремили смо медијатеку школе рачунаром и видео-бим пројектором, зборнице  све три школске зграде са по једним рачунаром,  набавили електронске уџбенике, самостално припремамо дидактички материјал и презентације и систематски радимо на увођењу активног учења у наставни процес.

У централном делу школе смештена је лепо уређена школска библиотека. Књижни фонд библиотеке је веома разноврстан: преко 12 000 књига из свих области људског знања, часописа, листова за децу, богата збирка  педагошке и стручне литературе за наставнике на српском и словачком језику, а на располагању су и ТВ апарат, плејер, аудио и видео касете, збирке ЦД-а.