Ми смо школа са богатом традицијом у образовању и васпитању што нас обавезује и подстиче да достигнути ниво одржимо и унапредимо. Трудимо се да у складу са данашњим временом и сазнањима педагошке теорије и праксе унапредимо наставу и омогућимо нашим ученицима квалитетна и применљива знања. Активно радимо на унапређењу васпитно-образовног рада.

У току 2006. год. смо израдили Школски  развојни план и пројекат под називом  "Човек највише верује ономе што види".  За наш пројекат смо добили средства од светске банке и реализовали пројектне активности. Интензивно смо се бавили увођењем савремених облика рада- активне наставе/учења и применом мултимедија у настави. У току је систематска и организована имплементација стечених знања у наставни процес. Задовољни смо првим резултатима.

Сарадња са другим школама, градовима и институцијама и међународна сарадња

Веома лепо сарађујемо са школама наше општине, са културним центром и галеријом слика "Сава Шумановић" из Шида, са градским  библиотекама из Шида и Сремске Митровице. Посебно лепу сарадњу имамо са братском школом из Малог Црнића и основном школом из Сусека.  Имамо лепу сардњу са радио Шидом, Сремском телевизијом, ТВ Нови Сад-редакцијама школског програма на српском и словачком језику и редакцијама часописа на словачком језику. Стални смо и веома активни сарадници организације Црвени крст из Шида.

Прошле године смо у сарадњи са Националним саветом Словака Војводине смо организовали боравак наших ученика у Ђетванским Хутама у Републици Словачкој.

Познате личности које су похађале школу

Значајно је поменути Вуковог савременика, уз Симу Милутиновића, најзначајнијег борца за аутономију песничког израза и језика Ђорђа Марковића Кодера. Рођен је у околини Ердевика а био је полиглота и најобразованији песник прве половине XIX века. За истраживаче наше поезије и то време, велики изазов била је вишеслојност и херметичност његових стихова писаних прајезиком у његовом најчистијем облику.

У Ердевику су рођене наша  позната савремена  књижевница Гроздана Олујић и глумица Мира Бањац. У сусретима са нашим ђацима Мира је испричала да је прве глумачке кораке направила баш у школи у Ердевику, која је увек била културна институција у правом смислу те речи.