Светски дан против злоупотребе дроге

Разговарајте о дрогама са вашим адолесцентом
Имплементација националне стратегије против злоупотребе дрога

Шта сваки родитељ треба да зна?
Подршка родитеља од кључног је значаја у борби против употребе дрога. Ова брошура даје Вам, као родитељима или старатељима, практичне информације које ће Вам помоћи у разговору о дрогама са Вашом децом. Брошура садржи информације о томе шта су дроге, који су знаци коришћења дрога и, најважније од свега, какав утицај дроге могу да имају на младе и породицу, са последицама које могу бити присутне до краја живота.

У истраживањима је утврђено да је већина младих вољна да разговара са својим родитељима на ову тему и да већина младих сматра да би родитељи могли да им помогну да се одупру оваквим ризицима. Зато је од великог значаја да се са младима разговара и да они добију праве информације о дрогама и последицама њиховог коришћења управо од Вас.

Влада Републике Србије посвећује велику пажњу борби против дрога. Национална стратегија о дрогама, усвојена 2009. године, усмерена је, између осталог, ка осмишљавању и развоју активности за смањење потражње за дрогама, ка ојачавању капацитета здравственог, школског и невладиног сектора за спровођење стратегије против дрога и за имплементацију јавних комуникационих кампања у борби против болести зависности. Пројекат „Имплементација националне стратегије против злоупотребе дрога“ који финансира Европска унија, подржава ове активности.

Брошура „Разговор о дрогама са Вашим адолесцентом” део је активности које имају за циљ да допринесу ширењу информација о здравим стиловима живота и могућим начинима спречавања ширења болести зависности. Намењена је Вашем бољем информисању о дрогама и садржи предлоге како да са својом децом разговарате о опасностима које дроге носе. Надамо се да ће Вас подстаћи да Вашој деци јасно представите чињенице о дрогама и њиховим потенцијалним последицама и да ће Вам помоћи да остварите бољу комуникацију са Вашом децом када је у питању спречавање њеног коришћења.

Разговарајте са Вашим дететом и саслушајте га!

Брошура за родитеље