Период градње друга половина XIX века

Као допунски стамбени простор већих кућних задруга подизане су за ожењене чланове домаћинства засебне, једнопросторне зградице познате управо под тим именом, означене као „женска зграда“, а још чешће под називом вајат.

Једна од битних одлика вајата јесте да се у њему никада не ложи ватра. Шидски вајат, у улици Змај Јовиној бр. 27, подигнут је у другој половини XIX века. У формацији објеката у низу смештен је иза куће и амбара. Грађен је са тремом, у бондручној конструкцији испуњеној чатмом, крова покривеног бибер црепом.

Вајат, Змај Јовина 27, Шид

Ограда и стубови трема декоративно су обрађени. Састоји се од две засебне просторије, што је ређа и новија појава из завршне фазе њиховог развоја, када се у ређим примерима јављају као удвојене, чак и утројене засебне просторије под истим кровом. Указујући наменом на традицију постојања породичне задруге, веома развијене у Срему као делу Војне границе, вајат у Шиду обједињеним просторним склопом одражава време свог настанка обележено слабљењем задружног начина живота и збијања кућишта насталог деобом њених чланова.

Вајат је дотрајао и срушен.