Период градње половина XIX veka

У селу Љуба, у улици Југословенске народне армије бр. 5, подигнута је четвороделна кућа која по својим карактеристикама представља типичан пример куће са подручја Фрушке горе.

Тачно време градње није познато, али се поуздано зна да је у катастарску мапу уцртана 1864. Кућа је подигнута на зиданом соклу, са зидовима од плетера облепљеног блатом. Првобитни кровни покривач од сламе замењен је бибер црепом. На дворишној страни зграде налази се гонак са девет храстових стубова и улаз у подрум који је испод предње собе.

Сеоска кућа, Љуба

Распоред просторија је традиционалан: на уличној страни је гостинска соба, следе кухиња, задња соба и остава. Кућа је, судећи по сачуваном делу, првобитно имала богату флоралну декорацију дрвене ограде која ју је опасивала, а од које се очувао само један део. Дрвени стубови на трему такође су раскошно декорисани. Изгубивши првобитну функцију становања, кућа је данас напуштена.

Током 2006. извршена је санација северног зида куће.